Disclaimer


Beschikbaarheid

Hoewel het streven van OptieCalculaties er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan OptieCalculaties geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kan geschieden.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst OptieCalculaties u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan OptieCalculaties, dat OptieCalculaties niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat OptieCalculaties geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Koersinformatie

De koersinformatie op deze website is afkomstig van ShareCompany en is minimaal 15 minuten vertraagd. ShareCompany besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. OptieCalculaties en ShareCompany alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van deze informatie via het internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van deze gegevens.

De koersinformatie op deze website is in licentie verkregen van verschillende leveranciers en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptieCalculaties en ShareCompany op welke manier dan ook is verboden. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

© 2014 - OptieCalculaties

Alle rechten voorbehouden.